ODBIÓR LOKALU

Przed rozpoczęciem działalności związanej z produkcją i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych należy uzyskać dokumenty wydane przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stosownie do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), w tym „zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”; Do uzyskania ww. zgód należy zgromadzić szereg niezbędnych dokumentów. 

 

Jesteśmy na to przygotowani i krok po kroku przygotujemy dla Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty.

Przewiń do góry